اخبار مدرسه

فرا رسیدن یک پاییزِ دوباره

تاریخ انتشار : 1396/6/30

واحد میرداماد چگونه برای اول مهر و استقبال از دانش آموزان آماده می شود؟

دیدن مدرسه خالی از دانش آموزان و سروصدای آنها در  زنگ های تفریح، ناراحت کننده نیست وقتی سکوت مدرسه با صدای کارگرو بنا و استادکار پر شود که هر کدام مشغول کاری هستند. دبیرستان دوره اول مجتمع فرهنگی آموزشی علامه – واحد میرداماد چند روز مانده به بازگشایی مدارس چنین وضعیتی دارد.

گوشه ای از حیاط مدرسه ماسه و سیمان است و گوشه ای دیگر چند کارگر مشغول جابجایی کاشی های جدید.پله های ورودی ساختمان خاک گرفته اند. جلوتر چند نفری از مسئولان مدرسه از کنار هم رد می شوند و هرکدام به دنبال کاری هستند. برای کادر اجرایی مدرسه، کار و شلوغی خیلی زودتر از پاییز آغاز شده است. مهر نزدیک است و هر کس برای بهتر شدن مدرسه تلاش می کند. اتاق آقای مدیر در طبقه بالا هم نشان از تلاش برای آماده سازی بهتر مدرسه برای روز بازگشایی دارد. وسایل را روی میز کنفرانس جمع کرده اند و روی میزی دیگر انواع جام و مدال هایی که بچه های مدرسه میرداماد در رشته های مختلف بدست آورده اند، قرارگرفته و روی آنها پارچه ای کشیده شده که از گردو خاکِ ساختنِ مدرسه در امان باشند. آنطور که مجید نیک دهقان مدیر مدرسه می گوید آزمایشگاه و نمازخانه و حیاط مدرسه در حال نونوار شدن است تا دانش آموزان در سال تحصیلی جدید احساس بهتری داشته باشند. طبقه پایین، صندلی های آزمایشگاه گوشه ای جمع شده اند و کف و دیوارها رنگ تازگی گرفته است.

آماده سازی دبیرستان دوره اول مجتمع فرهنگی آموزشی علامه – واحد میرداماد امسال کمی متفاوت از سالهای گذشته است چون آغاز سال تحصیلی با همزمان شده با هفته دفاع مقدس و ماه محرم. این موضوعی است که از نظر مدیر دبیرستان اهمیت خاصی دارد:«این همزمانی ها کار ما را بیشتر کرده است چون علاوه بر آماده کردن مدرسه برای دانش آموزان باید برنامه های ویژه ای هم برای این ایام داشته باشیم زیرا نباید از مباحث فرهنگی غافل باشیم.» بنرها و پرچم های آغاز سال تحصیلی و دفاع مقدس و محرم نصب شده اند و حس خاصی به مدرسه بخشیده است. در طبقه پایین بنر بزرگی برای گرامی داشت هفته دفاع مقدس خودنمایی می ئکند که به طور جالبی تزیین شده است. زیر آن و روی زمین به سبک خاکریزهای زمان جنگ چند گونی پر از خاک قرار گرفته وچند کلاه خود و سربندهای یاحسین و یازهرا. نگاه به سقفِ همین طبقه جذابیت کارِ انجام شده را بیشتر نشان می دهد :قمقمه ها و مین هایی را از سقف آویران کرده اند. ایده جذابی که در عین زیبایی حس رزمندگی را هم به فرد منتقل می کند.