اخبار مدرسه

اردوی آخر در اردوگاه شهید چمران

تاریخ انتشار : 1396/6/5

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی به اردوی مشترک دو روزه رفتند.

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی به اردوی مشترک دو روزه رفتند.

اردوی مشترک پایه های دهم و یازدهم در روزهای پنج شنبه و جمعه، دوم و سوم تیر، در اردوگاه شهید چمران  برگزار شد. این اردو پایان بخش برنامه های پایگاه تابستانی واحد شریعتی بود.

در این اردوی مشترک مسابقات مختلفی از جمله فوتبال، والیبال، وسطی، پانتومیم و مسابقات آبی از قبیل پیاده روی در آب و نگه داشتن تنفس انجام گرفت.

همچنین اردوی مطالعاتی پایه یازدهم از شنبه هفته جاری آغاز شده است. در این اردوی چهار روزه دوره، مرور و رفع اشکال دروس انجام می شود.