اخبار مدرسه

اردوی پایانی پاسدارانی‌ها برای آمادگی کنکور

تاریخ انتشار : 1396/4/10

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برای جمع بندی و آمادگی برای کنکور به اردو رفتند.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی واحد پاسداران برای جمع بندی و آمادگی برای کنکور به اردو رفتند.

دور پایانی اردوی مطالعاتی دانش آموزان پایه چهارم همراه با برگزاری آزمونهای شبیه ساز کنکور، همایش های جمع بندی دروس و مشاوره های فردی از روز سه شنبه 6 تیر 96 در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد.

در این اردو سه نوبت آزمون شبیه ساز کنکور برگزار می شود. برای ایجاد شرایط مشابه کنکور، دانش آموزان باید با پوشش مناسب، لوازم مورد نیاز و کارت شناسایی وارد جلسه آزمون شوند.

در آخرین اردوی مطالعاتی واحد پاسداران همچنین سه همایش برای جمع بندی دروس گسسته، دیفرانسیل و عربی برگزار می شود. کلاس های رفع اشکال آزمون های شبیه سازی شده و کلاس های جمع بندی دروس مختلف از دیگر برنامه های این اردو است.

دانش آموزان از ساعت 7:45 صبح تا 19:30 بعدازظهر در اردو حاضر هستند. دور پایانی اردوی مطالعاتی دانش آموزان پایه چهارم تا ظهر چهارشنبه 14 تیر ماه - یک روز قبل از کنکور سراسری - ادامه دارد.