اخبار مدرسه

نمایشگاه گل و گیاه

تاریخ انتشار : 1396/2/23

علامه‌ای‌های کانون گل و گیاه واحد میرداماد با بازدید از نمایشگاه تخصصی گل و گیاه با انواع گل‌ها از جمله گل‌های دائمی و شاخه بریده آشنا شدند.

دانش‌آموزان کانون گل و گیاه  دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد از نمایشگاه تخصصی گل و گیاه بازدید کردند.

علامه‌ای های واحد میرداماد در نمایشگاه گل و گیاه دانش‌آموزان با با  انواع گل‌ها از جمله گل‌های دائمی و شاخه بریده آشنا شدند و وسایل و ابزار کشاورزی را در نمایشگاه مشاهده نمودند.

کلاس‌های‌ کانون گل و گیاه  برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با طبیعت فضای سبز و گل و گیاه برگزار می‌شود. در این کلاس‌ها به صورت مختصر به موضوعاتی همچون توصیف گلکاری، طریقه کاشتن گل، طریقه ازدیاد گل، آشنایی با لوازم گلکاری،  خاک و کودها، آبیاری و گلکاری در هوای آزاد پرداخته شد.