اخبار مدرسه

یک روز شاد با میردامادی‌ها

تاریخ انتشار : 1396/2/11

همزمان با میلاد امام حسین (ع) دانش آموزان فعال در امور فرهنگی واحد میرداماد به اردوی تشویقی رفتند.

 دانش‌آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد به اردوی سینما آزادی رفتند.

دانش آموزان فعال در امور فرهنگی و نماز جماعت‌های دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد به همراه مربیان خود به سینما آزادی رفتند. این اردو همزمان با میلاد امام حسین (ع) در روز یکشنبه ده اردیبهشت برگزار شد.  140 نفر از دانش آموزان واحد میرداماد در این اردو شرکت داشتند و به تماشای فیلم گشت ارشاد نشستند. اردوهای دانش آموزی در میان دانش آموزان هر مدرسه جایگاه مهمی برای یادگیری و تمرین فعالیت های گروهی و آماده شدن برای مشاركت در جامعه گسترده امروز به شمار می رود. شرکت در اردوها فرصت مناسبی است تا دانش‌آموز فراتر از مناسباتی كه در كلاس درس و مدرسه با دیگران دارد، تجربه‌های تازه‌تری به دست آورد.