اخبار مدرسه

دختران پاسدارانی بعد از امتحانات چه برنامه ای دارند؟

تاریخ انتشار : 1399/10/17

دانش آموزان دبیرستان دوره اول دخترانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران، بعد از شرکت در امتحانات نوبت اول، در روز مشخصی به همراه والدین‌شان به مدرسه می آیند.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول دخترانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران، بعد از شرکت در امتحانات نوبت اول، در روز مشخصی به همراه والدین‌شان به مدرسه می آیند.

این برنامه در روز های دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تاریخ 23،22و24 دی ماه برگزار می شود. هدف از شرکت در این برنامه، دیدار والدین با مدیر، معلمان و مشاورین واحد پاسداران است. «نجمه قنبری» مدیر دبیرستان دوره اول دخترانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران، در این جلسات درباره روند برگزاری امتحانات و عملکرد دانش آموزان صحبت می کند و والدین کارنامه فرزندانشان را از مدیر دریافت می کنند.

نحوه شرکت در برنامه به این صورت است که دانش آموزان و والدین‌شان به صورت گروه های 5 نفره و درساعت مشخصی از روز وارد مدرسه می شوند. هر گروه 1 ساعت و 30 دقیقه در مدرسه حضور دارد.

برای شرکت در برنامه 5 ایستگاه در نظر گرفته شده است؛ ایستگاه اول دیدار با مدیر است. در ایستگاه دوم تا چهارم، هر کدام از والدین به صورت انفرادی با 4 معلم و 1 مشاور درباره عملکرد دانش آموزان در دوره امتحانات صحبت می کنند. همچنین در این روز برای دانش آموزان در فضای باز مدرسه و با رعایت پروتکل ها، بازی های گروهی در نظر گرفته شده است.