اخبار مدرسه

برگزاری اولین «شنبه آزمون» نیمسال دوم تحصیلی در واحددخترانه پاسداران

تاریخ انتشار : 1398/11/13

اولین آزمون هفتگی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی - واحد پاسداران در نیمسال دوم تحصیلی با عنوان «شنبه آزمون» برگزار شد.

اولین آزمون هفتگی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی - واحد پاسداران در نیمسال دوم تحصیلی با عنوان «شنبه آزمون» برگزار شد.

پاسدارانی ها در این آزمون به سوالاتی از درس های ریاضی و ادبیات پاسخ دادند. دانش آموزان واحد پاسداران در هفته های آینده به ترتیب به سوالاتی از درس های علوم – عربی، فیزیک، پیام های آسمانی، عربی- مطالعات، ریاضی- قران، علوم- فیزیک و ریاضی پاسخ می دهند. «شنبه آزمون» از ابتدای سال تحصیلی هر هفته برای دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی - واحد پاسداران برگزار می شود.

سوالات شنبه ازمون ها به صورت تشریحی، جای خالی، پاسخ کوتاه و بلند و تستی طرح می شود. هدف از برگزاری «شنبه آزمون» ها مرور درس ها به صورت هفتگی است. نتایج این آزمون در سامانه مدیریت آموزشی درج می شود.