اخبار مدرسه

اردوهای مطالعاتی مدرسه، برای درس‌خواندن خوب بود

تاریخ انتشار : 1397/12/28

گفتگو با «کاميار حسيني»، دانش‌آموز ديروز، دانشجوي رشته مکانيک امروز.

* تهیه مطلب: عرفان رضايي / دانشآموز پايه دهم

پايه دوزادهم تحصيلي براي دانشآموزان، سالي است که با کنکور به پايان ميرسد. همه تلاشهاي چند ساله در دوره دوم دبيرستان در اين سال به ثمر مينشيند: گاه موفقيتآميز و گاه ناموفق. «کاميار حسيني» دانشآموز سال گذشته دبيرستان دوره دوم علامه طباطبايي - واحد پاسداران از جمله دانشآموزاني است که از اين آزمون موفق بيرون آمده است. حسيني حالا دانشجوي مهندسي مکانيک در دانشگاه علم و صنعت است. با اين دانشآموز سابق درباره روشهاي درسخواندن در پايه دوازدهم براي کسب موفقيت گفتو گو کردهايم.

وقتي سال دوازدهم بودي، روزي چند ساعت درس ميخواندي؟

 

در تابستان منتهي به سال آخر، طبق توصيه‌هاي مشاور مدرسه، آقاي عليخاني درس‌خواندن را به طور جدي شروع کردم. در تابستان روزي سه ساعت و با آغاز سال تحصيلي 5 ساعت در روز درس مي‌خواندم.

سال گذشته، واحد  پاسداران چه برنامههايي براي کنکوريها در نظر گرفته بود؟

مدرسه از تابستان اردوهاي مطالعاتي‌ خوبي براي ما برگزار کرد. مشکلاتي داشتيم اما به هر صورت آن‌ها را فراموش کرديم. سال گذشته بعضي از دانش‌آموزان در اردوها شرکت نمي‌کردند و در کتابخانه درس مي‌خواندند. اما من فکر مي‌کنم اجباري که در اردوهاي مطالعاتي براي خواندن دقيق مطالب وجود داشت، فضاي خوبي براي بهتر درس‌خواندن فراهم کرده بود. يک مشکل هم داشتيم. ساعت و مفاد آزمون‌هاي جامع و هفتگي گاها از طرف مجتمع به صورت دقيق اعلام نمي‌شد. اين موضوع بچه‌ها را اذيت مي‌کرد.

فکر ميکردي در کنکور رتبه زير دو هزار کسب کني؟

فکر مي‌کردم رتبه بهتري به دست آورم. در آزمون‌ها نتايج خوبي مي‌گرفتم ولي در کنکور اين اتفاق به صورت کامل نيفتاد. در دوره دوم دبيرستان مي‌توانيد سه سال درس بخوانيد و بقيه عمر را زندگي کنيد. البته بچه‌ها نبايد فراموش کنند که کنکور همه زندگي نيست.

آقاي حسيني، دانشآموزان پايه دوازدهم چطور درس بخوانند تا ديرتر خسته شوند و انگيزهشان را از دست ندهند؟

مهمترين نکته اين است که دانش‌آموزان بدانند که يک پروژه سخت پيش‌رو دارند. پس نبايند زود خسته شوند. اگر ذهنشان را آماده مواجهه با سختي‌ها نگه دارند، خسته نمي‌شوند.

حالا که دانشجو شدهاي، آيا محيط دانشگاه به آنچه تصور ميکردي شبيه است؟

من فکر مي‌کردم در دانشگاه نيازي به درس خواندن نيست! اما اين‌جا هم بايد درس خواند. در مورد محيط دانشگاه هم انتظار داشتم فضاي بازتري وجود داشته باشد.

چه پيشنهاداتي به پايه دوازدهميهاي فعلي واحد پاسداران داري تا در کنکور بهتر نتيجه بگيرند؟

به نظرم دانش‌آموزان با تلاش بيشتر مي‌توانند رتبه‌هاي بهتري از رتبه‌هاي ما کسب کنند. برنامه ريزي هاي درسي مدرسه و مجتمع هم مي تواند قوي تر باشد. وقتي سال يازدهم بوديم کادر اجرايي مدرسه عوض شد و اين بر عملکرد خيلي از دانش‌آموزان تاثير گذاشت. ولي دانش‌آموزان فعلي، با ثبات مديريتي مدرسه، نتايج بهتري خواهند گرفت.