اخبار مدرسه

اعلام بودجه بندی سومین آزمون آزمایشی علامه ای های دوره دوم

تاریخ انتشار : 1397/10/24

سومین آزمون آزمایشی هماهنگ دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران جمعه 28 دی ماه برگزار می شود.

سومین آزمون آزمایشی هماهنگ دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران جمعه 28 دی ماه برگزار می شود. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم در این آزمون، به سوالاتی از مطالب درسی نیمسال تحصیلی اول پاسخ می دهند.

آزمون آزمایشی دوره دومی های رشته تجربی و ریاضی، جمعه ساعت 8 صبح شروع می شود و مدت آن 3 ساعت و سی دقیقه است. دانش آموزان باید در این مدت پرسش هایی از درس های عمومی و تخصصی پاسخ دهند.

آزمون آزمایشی قبلی دانش آموزان دوره دوم، در پاییز برگزار شد. هدف از برگزاری این آزمون ها جمع بندی مطالب درسی برای آمادگی جهت شرکت در کنکور سراسری است.

 بودجه بندی این آزمون برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم رشته های تجربی و ریاضی به این شرح است:

دهم تجربی:

دهم ریاضی:

یازدهم تجربی:

یازدهم ریاضی: