اخبار مدرسه

تقدیر از معلمان واحد شریعتی

تاریخ انتشار : 1397/10/4

معلمان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی مورد تقدیر قرار گرفتند.

معلمان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی مورد تقدیر قرار گرفتند. در این برنامه که دوشنبه 3 دی ماه برگزار شد، «مهدی لواسانی» مدیر واحد شریعتی، معلمان، مشاوران و کادر اجرایی مدرسه حضور داشتند.

«مهدی لواسانی» مدیر واحد شریعتی در این مراسم از زحمات معلمان در طول نیم سال اول تحصیلی 98-97 تشکر کرد. او همچنین برنامه ها، اهداف و سیاست های واحد شریعتی در نیم سال دوم تحصیلی را برای معلمان تشریح کرد.

در ادامه این جلسه دبیران دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی هم به بیان دیدگاه های خود درباره مسائل مختلف آموزشی پرداختند و پیشنهادات خود را برای افزایش کیفیت آموزشی مدرسه به مدیر این واحد ارائه دادند.

در پایان این جلسه هدایایی به رسم یادبود به معلمان و کادر اجرایی مدرسه اهدا شد. مراسم تقدیر از معلمان واحد شریعتی با صرف ناهار به پایان رسید.