اخبار مدرسه

برگزاری کارگاه «تاب آوری اجتماعی» در واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1397/10/1

کارگاه آموزش خانواده  دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران پنج شنبه 29 آذرماه برگزار شد.

کارگاه آموزش خانواده  دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران پنج شنبه 29 آذرماه برگزار شد. موضوع این کارگاه که با حضور بیش از 35 نفر از والدین پاسدارانی ها برگزار شد. «تاب آوری اجتماعی» بود. «کاظم متولی» استاد این کارگاه بود.

او ابتدا تعریفی از تاب آوری ارائه داد. سپس درباره مولفه های شهر تاب آور برای اولیاء صحبت کرد. سازگاری، استحکام، انعطاف پذیری، دوام و پایداری و گفتگوی خانوادگی از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد. استاد آموزش خانواده واحد پاسداران در انتها در رابطه با تاب آوری فردی، خانوادگی و اجتماعی برای اولیاء صحبت کرد.

کارگاه تاب آوری سومین جلسه از سلسله جلسات آموزش خانواده در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران بود. موضوع اولین جلسه آموزش خانواده پاسدارانی ها «روش آموزش تفكر نقادانه و خلاق به نوجوانان» بود. دومین جلسه هم با عنوان «رابطه من و پسرم» برگزار شد.