اخبار مدرسه

روش های ایجاد «نشاط در خانواده» در واحد شریعتی بررسی شد

تاریخ انتشار : 1397/9/28

دومین جلسه مشاوره خانواده دبیرستان دوره علامه طباطبایی – واحد شریعتی برگزار شد.

دومین جلسه مشاوره خانواده دبیرستان دوره علامه طباطبایی – واحد شریعتی برگزار شد. موضوع لین جلسه «نشاط در خانواده سالم» بود و 20 آذرماه برگزار شد. سخنران این جلسه، مانند جلسه اول مشاوره، «سید جلال خادمی نوش آبادی»، مشاور تحصیلی و خانواده بود.

«سید جلال خادمی نوش آبادی» درباره درباره شیوه های ایجاد نشاط در خانواده برای اولیاء دانش آموزان واحد شریعتی صحبت کرد. سپس از خانواده ها خواست به صورت گروهی تمرینی را انجام دهند.

در این تمرین خانواده ها پشت میزهای 4 و 8 نفره نشستند و در یک کاغذ بزرگ اقداماتی را که در خانه برای شاد کردن محیط خانواده انجام می دهند یادداشت کردند. این برگه ها به دیوار جلسه نصب شد سپس «سید جلال خادمی نوش آبادی» و اولیاء درباره آن ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است جلسه اول آموزش خانواده دبیرستان دوره علامه طباطبایی – واحد شریعتی با موضوع «ملاحضاتی در برقراری ارتباط موثر و بررسی موانع و چالش های آن» در آبان ماه برگزار شد.