اخبار مدرسه

اعلام برنامه امتحانات نوبت اول پاسدارانی های دوره دوم

تاریخ انتشار : 1397/9/27

برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران اعلام شد.

برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران اعلام شد. دانش آموزان واحد پاسداران از یکشنبه 2 دی ماه در این امتحانات شرکت می کنند.

طبق این برنامه دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران از 2 تا 22 دی ماه در امتحانات نوبت اول شرکت می کنند. این امتحانات راس ساعت 8 صبح برگزار می شود و دانش آموزان می بایست از ساعت 7:30 در مدرسه باشند.

برنامه امتحانات دانش اموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران به این شرح است: