اخبار مدرسه

برگزاری دومین آزمون آزمایشی برای دانش آمورزان دوره دوم

تاریخ انتشار : 1397/9/24

دومین آزمون آزمایشی دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای پاسداران و شریعتی جمعه 23 آذر ماه برگزار شد.

دومین آزمون آزمایشی دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای پاسداران و شریعتی جمعه 23 آذر ماه برگزار شد. دانش آموزان پایه دهم در هر دو رشته ریاضی و تجربی در این آزمون، درس های فارسی، عربی، دین و زندگی، انگلیسی، ریاضی و شیمی را امتحان دادند. دانش آموزان رشته ریاضی به طور اختصاصی به سوالات درس های هندسه و فیزیک پاسخ دادند. همچنین دانش آموزان رشته تجربی درس های زیست و فیزیک را امتحان دادند.

در پایه یازدهم هم دانش آموزان در هر دو رشته ریاضی و تجربی در این آزمون، درس های فارسی، عربی، دین و زندگی، انگلیسی، زمین شناسی و شیمی را امتحان دادند. دانش آموزان رشته ریاضی به طور اختصاصی به سوالات درس های حسابان، هندسه، آمار و فیزیک پاسخ دادند. همچنین دانش آموزان رشته تجربی سه درس ریاضی، زیست و فیزیک را امتحان دادند.

آزمون آزمایشی قبلی دانش آموزان واحدهای پاسداران و شریعتی 11 آبان ماه برگزار شده بود. دانش آموزان مدارس دوره دوم علامه طباطبایی واحدهای شریعتی و پاسداران از ابتدای سال تحصیلی در 7 مرحله آزمون هفتگی و 2 آزمون جامع آزمایشی شرکت کردند.