اخبار مدرسه

برگزاری نشست گروهی اولیاء با مشاور پایه یازدهم در واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1397/9/11

اولین نشست گروهی اولیای دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران و کادر اجرایی مدرسه تشکیل شد.

اولین نشست گروهی اولیای دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران و کادر اجرایی مدرسه تشکیل شد. در این برنامه که دوشنبه و سه شنبه، 6 و 7 آذرماه برگزار شد، «محسن سید علیخانی» مشاور پایه یازدهم واحد پاسداران برای خانواده ها صحبت کرد.

ارائه گزارش عملکرد آموزشی دبیرستان در دوماه نخست سال تحصیلی، ارائه کارنامه مهر و آبان دانش آموزان، ارائه محتوای آموزش خانواده در حوزه آموزش و راهکارهای مناسب جهت بهره گیری هرچه بیشتر از فرصت باقی مانده تا امتحانات و تنظیم برنامه مشاوره حضوری دانش آموزان و اولیاء، از مهمترین برنامه های این جلسات بودند.

بحث و تبادل نظر درباره برنامه های آینده مدرسه و نحوه آماده سازی دانش آموزان پایه یازدهم برای امتحانات نیمسال تحصیلی، بخش دیگری از این نشست ها بود. در پایان این جلسات والدین سوالات خود درباره برنامه های آموزشی را با مشاور پایه یازدهم و کادر اجرایی مدرسه مطرح کردند.

گفتنی است ادامه نشست های گروهی والدین دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران بعد از امتحانات نوبت اول برگزار خواهد شد.