اخبار مدرسه

اعلام بودجه بندی ششمین آزمون هفتگی دبیرستان های دوره دوم

تاریخ انتشار : 1397/9/7

ششمین آزمون هفتگی مشترک دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران و شریعتی شنبه 10 آذر ماه برگزار می شود.

ششمین آزمون هفتگی مشترک دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران و شریعتی شنبه 10 آذر ماه برگزار می شود. در این آزمون دانش آموزان پایه دهم و یازدهم این مدارس شرکت می کنند.

دانش آموزان پایه دهم در هر دو رشته ریاضی و تجربی، در این امتحان به سوالاتی از درس های فارسی و ریاضی پاسخ می دهند. همچنین دانش آموزان رشته ریاضی درس هندسه و دانش آموزان رشته تجربی هم درس زیست شناسی را به صورت اختصاصی امتحان می دهند.

دانش آموزان پایه یازدهم هم در هر دو رشته ریاضی و تجربی درس فارسی را به صورت مشترک امتحان می دهند. دانش آموزان رشته ریاضی در این پایه هندسه و حسابان و دانش آموزان رشته تجربی ریاضی و زیست را آزمون می دهند.

آزمون های هفتگی از ابتدای مهرماه برای دانش آموزان برگزار می شود و در آن مهمترین مباحث کتاب های درسی به صورت بودجه بندی شده مطرح می شود.

نتایج این آزمون ها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال دوم در هر درس، ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان از این آزمون ها محاسبه می شود. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.

بودجه بندی پایه دهم:
بودجه بندی پایه یازدهم: