اخبار مدرسه

روش های مطالعه، مهمترین موضوع جلسات مشاوره پایه دهمی های واحد شریعتی

تاریخ انتشار : 1397/8/27

دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی در دو بخش روش های مطالعه و دغدغه های غیر درسی مشاوره می شوند.

دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی در دو بخش روش های مطالعه و دغدغه های غیر درسی مشاوره می شوند. این جلسات مشاوره از تابستان برای دانش آموزان آغاز شده است. «علی نوری» مشاور پایه یازدهم واحد شریعتی می گوید جلسه مشاوره برای همه دانش آموزان برگزار شده است: «جلسات مشاوره با دانش آموزان از تابستان شروع شده و تا پایان مهر ماه همه بچه ها حداقل 2 بار به صورت شخصی مشاوره شده اند.»

در این جلسات چه موضوعاتی مطرح می شود؟ نوری در جواب این سوال می گوید: «شیوه های درس خواندن مهمترین موضوعات مشاوره هستند. خیلی از دانش آموزان نمی دانند هر درس را باید چطور مطالعه کنند. در جلسات مشاوره، با توجه به سطح آموزشی هر فرد، برنامه مطالعاتی به او ارائه می دهیم.»

البته همه دغدغه های دانش آموزان، روش مطالعه درس ها نیست. به گفته مشاور پایه یازدهم واحد شریعتی عوامل غیر درسی هم بر کیفیت آموزشی دانش اموزان نقش دارند: «استفاده از فضای مجازی و بازی های رایانه ای، موضوع دیگری است که با دانش آموزان درباره آن صحبت می کنیم.»

نوری می گوید جلسات مشاوره واحد شریعتی علاوه بر دانش آموزان با اولیاء شان هم برگزار می شود: «بعد از هر آزمون نتایج آن را بررسی می کنیم. گاهی نیاز است که با خانواده ها هم جلساتی برگزار کنیم. این جلسات از ابتدای سال تحصیلی در صورت نیاز برگزار می شود.»