اخبار مدرسه

پینت بال پاسدارانی های دوره دوم در یک روز بارانی

تاریخ انتشار : 1397/8/26

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران به اردوی تفریحی رفتند.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران به اردوی تفریحی رفتند. این اردو پنج شنبه 24 آبان ماه برگزار شد.

پاسدارانی های پایه دهم در این اردو به مجموعه فرهنگی، ورزشی دانیال در آجودانیه رفتند و چند ساعتی به بازی پینت بال و فوتبال دستی پرداختند. «مجتبی نصیری» مسئول انضباطی واحد پاسداران، «حمیدرضا طوماری» مربی فرهنگی و «محسن رضازاده» کمک مشاور پایه دهم، دانش آموزان را در این اردو همراهی کردند.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در طول تابستان هم به اردوهای متنوعی رفتند. روستای گردشگری خمده، باغ موزه دفاع مقدس، باغ موزه مقدم، روستای گلوکان، سالن ورزشی فوتبال، والیبال، استخر و سینما از جمله اردوهایی است که پاسدارانی ها در پایگاه تابستانی در آن شرکت کردند.