اخبار مدرسه

اعلام بودجه بندی آزمون هفتگی دبیرستان های دور دوم

تاریخ انتشار : 1397/8/2

سومین آزمون هفتگی هماهنگ دبیرستان های دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران در سال تحصیلی 98-97 شنبه 5 آبان ماه برگزار می شود.

سومین آزمون هفتگی هماهنگ دبیرستان های دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران در سال تحصیلی 98-97 شنبه 5 آبان ماه برگزار می شود. در این آزمون دانش آموزان پایه دهم و یازدهم حضور خواهند داشت. آزمون هفتگی راس ساعت هفت صبح شنبه آغاز خواهد شد.

دانش آموزان پایه دهم در هر دو رشته ریاضی و تجربی در این امتحان به سوالات درس های عربی و ریاضی پاسخ خواهند داد. دانش آموزان رشته ریاضی در این پایه درس هندسه و دانش آموزان رشته تجربی درس زیست شناسی را به صورت اختصاصی امتحان می دهند.

در پایه یازدهم هم دانش آموزان هر دو پایه عربی را به صورت مشترک امتحان می دهند. درس های آمار و احتمال و حسابان برای دانش آموزان رشته ریاضی و درس های ریاضی و زیست هم برای دانش آموزان تجربی در این رشته امتحان گرفته خواهد شد.

نتایج این آزمونها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال دوم در هر درس ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان از این آزمونها محاسبه می شود. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.

بودجه بندی پایه دهم:

بودجه بندی پایه یازدهم: