اخبار مدرسه

طرح ویژه واحد پاسداران برای برگزاری نماز جماعت

تاریخ انتشار : 1397/8/1

نماز جماعت ظهر و عصر در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران با طرح ویژه ای برگزار می شود.

نماز جماعت ظهر و عصر در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران با طرح ویژه ای برگزار می شود. این برنامه از شنبه 28 مهرماه آغاز شده است.

در این برنامه نماز جماعت ظهر و عصر، هر روز به پیش نمازی یکی از دبیران، مشاوران و یا کادر اجرایی مدرسه برگزار می شود. بعد از اقامه نماز نیز یکی دیگر از مسئولان واحد پاسداران چند دقیقه ای درباره موضوعات مختلف با دانش آموزان گفتگو می کند.

 در نخستین روز از برگزاری این برنامه، نماز جماعت به پیش نمازی «حمیدرضا طوماری» مربی فرهنگی واحد پاسداران اقامه شد. سپس «محمد طاهری» مدیر دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران درباره موضوعات مذهبی و عقیدتی برای دانش آموزان صحبت کرد.

هدف از برگزاری این برنامه مشارکت کادر اجرایی، مشاوران، معلمان و مسئولان واحد پاسداران در امور فرهنگی است. این مشارکت باعث خواهد شد تا علاقه دانش آموزان به مسائل مذهبی و دینی بیشتر از قبل شود.