اخبار مدرسه

برگزاری کلاس 4 رشته پژوهشی در واحد شریعتی

تاریخ انتشار : 1397/7/11

کلاسهای پژوهشی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی از شنبه 14 مهرماه آغاز به کار خواهد کرد.

کلاسهای پژوهشی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی از شنبه 14 مهرماه آغاز به کار خواهد کرد. در این کلاس ها دانش آموزان در رشته های برنامه نویسی، گلایدر، روباتیک و انیمیشن آموزش می بینند.

 این کلاسها ادامه کلاسهای پایگاه تابستانی هستند که در آن دانش آموزان برای شناخت و آشنایی بیشتر با حوزه پژوهش شرکت کردند. هدف از برگزاری کلاس های پژوهشی پرورش استعدادهای علمی دانش آموزان برای شرکت در مسابقات کشوری و بین المللی است.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی در سال گذشته توانستند در مسابقات پژوهشی ایران اپن 2018 رتبه های چشم گیری کسب کنند. در این مسابقات دانش آموزان واحد شریعتی در لیگ خودرو هوشمند در بخش کاربردی رتبه های اول، دوم و چهارم مسابقات را به دست آوردند.