اخبار مدرسه

پاسدارانی ها 4 رشته ورزشی آموزش می بینند

تاریخ انتشار : 1397/7/11

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در سال تحصیلی جدید دوشنبه ها به صورت تخصصی ورزش می کنند.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در سال تحصیلی جدید دوشنبه ها به صورت تخصصی ورزش می کنند. برای پاسدارانی ها در زنگ های ورزش، رشته های والیبال، بسکتبال، فوتبال و فوتسال در نظر گرفته شده و آنها می توانند در این 4 رشته فعالیت کنند.

کلاسهای رشته والیبال و بسکتبال در مجموعه ورزشی الغدیر، رشته فوتبال در ورزشگاه امام علی و رشته فوتسال در سالن ورزشی قائم برگزار می شود.

زنگ های ورزش دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران از ابتدای پایگاه تابستانی آغاز شد. دانش آموزان در پایگاه تابستانی به مدت 6 هفته در رشته های مختلف ورزشی به صورت اختیاری به فعالیت پرداختند. این کار باعث شد تا مسیر علاقه مندی و استعداد آنها برای خود و همچنین مسئولان ورزشی مدرسه مشخص شود.

در سال تحصیلی 98-97 آموزشهای ورزشی زنگ های ورزش در هر رشته توسط مربی تخصصی انجام می شود. هدف از این کار این است که دانش آموزان در عین تفریح بتوانند یک رشته ورزشی را به طور تخصصی یاد بگیرند.