اخبار مدرسه

دومین شماره ماهنامه «هفت و نیم» را از مدارستان بخواهید

تاریخ انتشار : 1397/7/8

تحریریه های «هفت و نیم» در هر مدرسه متشکل از دانش آموزان علاقه مند و مستعد، مسئولیت تهیه مطالب این شماره را عهده دار بودند.

ماهنامه «هفت و نیم»، مجله داخلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به شماره دوم رسید. تحریریه های «هفت و نیم» در هر مدرسه متشکل از دانش آموزان علاقه مند و مستعد، مسئولیت تهیه مطالب این شماره را عهده دار بودند. هر مدرسه صفحه ویژه ای در ماهنامه «هفت و نیم» دارد و مطالب مربوط به مدرسه در آن منتشر می شود. اگر می خواهید بدانید دوستان و همکلاسی های شما در این شماره چه نوشته اند، ماهنامه «هفت و نیم» را از مدرسه بگیرید و بخوانید.

در سر مقاله شماره دوم، «یاسر توفیق حق» مدیر عامل موسسه علامه طباطبایی پنج برنامه خاص برای امسال را شرح داده است. همچنین مدیران مدارس علامه طباطبایی به اختصار مهمترین برنامه مدرسه در سال تحصیلی 98-97 را عنوان کرده اند.

مطالب متنوعی مانند معرفی رشته های دانشگاهی، دانشمندان، کتاب و خاطره های شنیدنی از مسئولان در این شماره منتشر شده است. همچنین مصاحبه های گوناگونی توسط دانش آموزان علامه ای انجام شده و در مجله به چاپ رسیده است. دارنده مدال طلای المپیاد فیزیک، نفر اول مسابقات دریفت کشور، یک بازیکن قدیمی فوتبال و عضو گروه رزم نوازان ارتش جمهوری اسلامی ایران تعدادی از کسانی هستند که در این شماره با آنها مصاحبه شده است.

گزارش جام جهانی فوتبال رایانه ای در تهران، صفحه ویژه پایگاه تابستانی و مصاحبه با «محمدرضا کریمی تفرشی» مدیر عامل «مجتمع صنایع غذایی گلها» از دیگر مطالب چاپ شده در این شماره است. گفتنی است «مجتمع صنایع غذایی گلها» حامی مالی این شماره از ماهنامه هفت و نیم است.

شماره دوم ماهنامه «هفت و نیم» روز در هفته دوم مهر به دست دانش آموزان علامه ای می رسد. دانش آموزانی که مایل به عضویت در تحریریه «هفت و نیم» هستند به دکه «هفت و نیم» در مدرسه و یا مربیان فرهنگی مراجعه کنند.