اخبار مدرسه

شرکت در آزمون جامع علامه ای ها

تاریخ انتشار : 1395/10/11

دانش آموزان واحد میرداماد با آمادگی کامل در آزمون جامع مجتمع علامه طباطبایی شرکت کردند

دانش آموزان واحد میرداماد با آمادگی کامل در آزمون جامع مجتمع علامه طباطبایی شرکت کردند. 

آزمون جامع مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در سطح دبیرستان های دوره اول مجتمع بیست و پنجم آذرماه سال جاری برگزار شد. دانش آموزان واحد میرداماد پیش از این آزمون با مهارت های تست زنی آشنا شدند.

این آزمون بصورت تستی برگزار و با متدهای روز برگزار شده است.