اخبار مدرسه

پاسدارانی ها راهی کلاس های درس شدند

تاریخ انتشار : 1397/7/1

مراسم آغاز سال تحصیلی 98-97 در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد.

مراسم آغاز سال تحصیلی 98-97 در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد. پاسدارانی ها اول مهرماه، ساعت هفت و نیم صبح در مدرسه حاضر شده و بعد از انجام مراسم صبحگاه راهی کلاس های درس شدند.

در این مراسم «محمد طاهری» مدیر واحد پاسداران، کادر اجرایی و مشاوران مدرسه حضور داشتند و بعد از خوشامدگویی به دانش آموزان، آن ها را روانه کلاس ها کردند. مدیر واحد پاسداران در ابتدای این مراسم خطاب به دانش آموزان گفت: « امروز را که آغازی دوباره بر راه تعلیم است، بهانه ای کردم تا اعلام کنم از پایان پایگاه تابستانی تا امروز، مربیان و مشاوران مدرسه هر روز در مدرسه حاضر  بودند تا برنامه سال تحصیلی را بازخوانی کنند. ما به یمن حضور شما، که دانش آموزانی پر انگیزه و با تلاشید، به نقش معلمی خود دلشادیم و بر این نعمت بزرگ، همواره خدا را شاکریم.»

طاهری سپس از خانواده ها خواست در راه پرورش و تعلیم دانش آموزان به مدرسه یاری برسانند: «برای رسیدن به اهدافمان، که موفقیت و سربلندی دانش آموزان است، به کمک خانواده ها احتیاج داریم. بنابراین مشتاقیم به زیارت گاه گاه، شنیدن کلام و استفاده از راهبردهای اولیاء.»