اخبار مدرسه

پاسدارانی های برتر به اردو رفتند

تاریخ انتشار : 1397/6/17

نفرات برتر پایگاه تابستانی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران به اردوی تفریحی رفتند.

نفرات برتر پایگاه تابستانی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران به اردوی تفریحی رفتند. این اردو چهارشنبه 14 شهریور ماه در پارک آبی «اُپارک» برگزار شد. دانش آموزان برتر درسی، انضباطی و اخلاقی در این اردو شرکت کردند. همچنین نفراتی از پایه دهم و یازدهم که در اردوهای مطالعاتی پایان پایگاه تابستانی بیشترین فعالیت را داشتند به این اردو رفتند.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در طول پایگاه تابستانی در شش اردوی تفریحی شرکت کردند. روستای گردشگری خمده، باغ موزه دفاع مقدس، باغ موزه مقدم، روستای گلوکان، سالن ورزشی فوتبال، والیبال، استخر و سینما از جمله اردوهایی است که پاسدارانی ها در پایگاه تابستانی در آن شرکت کردند.

برگزاری جلسات مشاوره فردی، شرکت در اردوی مطالعاتی جهت آزمون جامع و تعیین سطح زبان انگلیسی از دیگر برنامه های دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در تابستان امسال بود.