اخبار مدرسه

برگزاری مسابقات ورزشی در واحد شریعتی

تاریخ انتشار : 1397/6/10

مسابقات ورزشی با عنوان «از قربان تا غدیر» در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی برگزار شد.

مسابقات ورزشی با عنوان «از قربان تا غدیر» در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی برگزار شد. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم، دوشنبه 5 شهریورماه در این مسابقات سرگرم کننده شرکت کردند.

در این رقابت ها 16 تیم سه نفره حضور داشتند و در رشته های روپایی، دارت و پرتاب توپ بسکتبال در سبد با هم مسابقه دادند. در پایان این مسابقات تیم پایه دهم با نفرات «کیارش فراهانی»، «متین مهنام» و «امید ایزدی» در هر سه رشته به قهرمانی رسید.

در هفته پنجم پایگاه تابستانی هم مسابقه طناب کشی بین دانش آموزان واحد شریعتی برگزار شد. دانش آموزان 12 تیم تشکیل دادند و در حیاط مدرسه با هم مسابقه دادند. در پایان این مسابقات تیم چهارنفره «امیرمسعود هاشمی»، «سپهر صفایی زاده»، «متین دلاورپور» و «علی هوشیار» از پایه یازدهم به مقام قهرمانی دست یافت.

این مسابقات در چارچوب پایگاه تابستانی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی با هدف ایجاد شادی و نشاط در مدرسه انجام شد.