اخبار مدرسه

تقدیر از میردامادی های ممتاز در پایگاه تابستانی

تاریخ انتشار : 1397/5/29

دانش آموزان ممتاز دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد مورد تقدیر قرار گرفتند.

دانش آموزان ممتاز دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد مورد تقدیر قرار گرفتند. این مراسم یکشنبه 28 مرداد برگزار شد و در آن دانش آموزانی که در پایگاه تابستانی برتربودند، جایزه و لوح تقدیر گرفتند.

دانش آموزان واحد میرداماد در طول پایگاه تابستانی در بخش های مختلف آموزشی، فرهنگی و ورزشی فعالیت داشتند. در این مدت معلمان و مشاوران مدرسه به هر فرد امتیاز دادند و دانش آموزان با توجه به امتیازهای کسب کرده جایزه ویژه ای دریافت کردند.

تقدیر از دانش آموزان برتر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد در روز آخر پایگاه تابستانی مدرسه برگزار شد. میردامادی های پایه هفتم بعد از مراسم تقدیر در آخرین اردوی پایگاه تابستانی مدرسه به برج میلاد رفتند و چند ساعتی به تفریح پرداختند. دانش آموزان پایه هشتم و نهم واحد میرداماد هم دوشنبه 29 مردادماه آخرین اردوی تفریحی خود را برگزار می کنند.