اخبار مدرسه

برنامه های ویژه واحد شریعتی در دو هفته نخست پایگاه تابستانی

تاریخ انتشار : 1397/5/9

دو هفته نخست پایگاه تابستانی برای دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی با برنامه های ویژه ای مانند اسب سواری و فعالیت های پژوهشی همراه بود.

دو هفته نخست پایگاه تابستانی برای دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی با برنامه های ویژه ای مانند اسب سواری و فعالیت های پژوهشی همراه بود.

پایگاه تابستانی در واحد شریعتی به طور رسمی از 26 تیرماه آغاز شد. دانش آموزان تازه وارد پایه دهم در دومین روز پایگاه به اردوی دوستی رفتند. در این اردو که در شهریار برگزار شد، معلمان، مشاوران، کادر اجرایی و «مهدی لواسانی» مدیر واحد شریعتی هم حضور داشتند.

آموزش اسب سواری برنامه اصلی پایه دهمی های واحد شریعتی بود. دانش آموزان با حضور مربی سوارکاری، اسب سواری را آموزش دیدند. دانش آموزان واحد شریعتی بعد از سوارکاری، به گروه های مختلف تقسیم شدند و بازی و ورزش کردند. 


دومین اردوی دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی سه شنبه 2 مردادماه برگزار شد. در این اردو دانش آموزان به سالن ورزشی و استخر رفتند و بعد از چند ساعت بازی و ورزش و صرف ناهار به مدرسه بازگشتند.

انجام فعالیت های پژوهشی در حیاط مدرسه از برنامه های ویژه پایگاه تابستانی واحد شریعتی است. اولین برنامه ویژه پژوهشی 3 مردادماه برگزار شد. پژوهش فواره آب و بطری لیدِن از جمله آزمایشهایی بود که توسط دبیران فیزیک مدرسه در این روز انجام شد. هدف از این کار آشنا کردن دانش آموزان با مسائل علمی با انجام آزمایشات جذاب است.

پایگاه تابستانی دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی از 26 تیر تا 3 شهریور ماه برگزار می شود.