اخبار مدرسه

رشته های نجوم، رباتیک، نانو و هوافضا در پایگاه تابستانی

تاریخ انتشار : 1397/5/9

4 رشته پژوهشی نجوم، رباتیک، نانو و هوافضا در پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد میرداماد به دانش آموزان آموزش داده می شود.

4 رشته پژوهشی نجوم، رباتیک، نانو و هوافضا در پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد میرداماد به دانش آموزان آموزش داده می شود.

میردامادی ها به مدت شش هفته پایگاه تابستانی در کلاس های نجوم، رباتیک، نانو و هوافضا شرکت می کنند. این کلاس ها برای دانش آموزان هر سه پایه واحد میرداماد برگزار می شود.

کلاس های پژوهشی دانش آموزان پایه هفتم واحد میرداماد چهارشنبه ها برگزار می شود. هفتمی ها هر هفته با یک رشته پژوهشی آشنا می شوند تا با آغاز سال تحصیلی در کلاس های آن رشته شرکت کنند. هدف از برگزاری این کلاس ها برای دانش آموزان پایه هفتم شناخت رشته های مختلف برای تعیین مسیر پژوهشی آن ها است.

دانش آموزان پایه هشتم و نهم روزهای یکشنبه در کلاس های پژوهشی شرکت می کنند. این کلاس ها در ادامه برنامه های آموزشی سال تحصیلی گذشته برگزار می شود و دانش آموزان پایه هشتم و نهم در همان رشته سال گذشته سر کلاس می نشینند.