اخبار مدرسه

آشنایی با جنگ در موزه دفاع مقدس

تاریخ انتشار : 1395/10/11

نوجوانان با حضور در باغ موزه دفاع مقدس با رشادت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس آشنا شدند

نوجوانان با حضور در باغ موزه دفاع مقدس با رشادت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس آشنا شدند. 

دانش اموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد میرداماد همچنین با برگزاری نمایشگاه های تجسمی و سمعی و بصری تلاش کردند یاد و خاطره دوران هشت ساله جنگ تحمیلی را زنده نگاه دارند.

ذکر خاطرات دوران دفاع مقدس از دیگر برنامه های مدرسه برای آشنایی دانش آموزان با کسانی است که برای حراست از ایران عزیز جان خود فدا کردند.