اخبار مدرسه

علامه ای ها سیارک های خطرناک را شناسایی می کنند

تاریخ انتشار : 1397/4/10

دانش آموزان دبیرستان های دوره اول مجتمع علامه طباطبایی در دور جدید کمپین جستجوی سیارک ها 16 جرم مشکوک به سیارک کشف کردند.

دانش آموزان دبیرستان های دوره اول مجتمع علامه طباطبایی در دور جدید کمپین جستجوی سیارک ها 16 جرم مشکوک به سیارک کشف کردند.

سازمان همکاری بین المللی تحقیقات نجومی (IASC) همه ساله چند کمپین جستجوی سیارک های خطرناک در اطراف زمین برگزار می کند. در دور جدید این کمپین که از 16 خرداد آغاز شده و تا 13 تیر ادامه دارد، 5 نفر از دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی شرکت دارند.

تیم مجتمع علامه طباطبایی همچنین به دعوت IASC به عنوان تنها تیم ایرانی در دوره ویژه سه روزه بخش بین المللی دوره جدید کمپین جستجوی سیارک ها حضور پیدا کرد. این دوره ویژه سه روزه که بخشی از کمپین یک ماهه است از تاریخ 8 تا 10 تیر برگزار شد. سازمان همکاری بین المللی تحقیقات نجومی از 33 تیم برتر از 18 کشور دنیا برای شرکت در این دوره ویژه دعوت کرده بود.

بخش ویژه ایرانیان یکی دیگر از دوره های کمپین جستجوی سیارک ها است. تیم 5 نفره مجتمع آموزشی علامه طباطبایی در کمپین ایرانی سیارک ها که با حضور 59 تیم از 11 کشور دنیا، برگزار می شود موفق به کشف 16 جرم مشکوک به سیارک شده است. «رائین سلطانی» دانش آموز پایه نهم واحد میرداماد، «ایلیا بخشی» دانش آموز پایه هشتم واحد آبشناسان، «عرفان خادمی» دانش آموز پایه هشتم واحد میرداماد و «سروش مهدی» آبادی دانش آموز پایه هفتم واحد فرمانیه با راهنمایی «علی ابراهیمی» سراجی معلم درس پژوهش نجوم با شرکت و کشف اجرام جدید در کمپین ایرانی سیارک ها افتخار آفرینی کردند.