اخبار مدرسه

دروس کنکور با همایش و آزمون آزمایشی جمع بندی می شوند

تاریخ انتشار : 1397/3/27

همایش های جمع بندی و آزمون های آزمایشی برای دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران تا سه روز مانده به کنکور سراسری برگزار می شود.

همایش های جمع بندی دروس و آزمون های آزمایشی برای دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران تا سه روز مانده به کنکور سراسری برگزار می شود.

همایش های جمع بندی به صورت روزانه و برای همه درس ها در حال برگزاری است و تا سوم تیرماه ادامه دارد. دانش آموزان پایه چهارم واحد پاسداران در هفته گذشته در همایش های درس های عربی، فیزیک، زبان انگلیسی و شیمی شرکت کردند. پاسدارانی ها همچنین درس های معارف، هندسه، ادبیات و ریاضی را در روزهای باقی مانده به کنکور سراسری مرور و جمع بندی می کنند.

هم زمان با همایش جمع بندی روزانه، آزمون های آزمایشی برای دانش آموزان پایه چهارم واحد پاسداران برگزار می شود. این آزمون ها از 19 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا 3 تیرماه ادامه دارد.

آزمون های جامع واحد پاسداران شامل آزمون شبیه ساز، آزمون عمومی و  آزمون های جامع آزمایشی هستند. آزمون های عمومی با محتوا و بودجه بندی کنکور برگزار می شوند و سوالات آن ها مختص به درس های عمومی است. در آزمون های شبیه ساز نیز از درس های تخصصی و عمومی هم زمان سوال طرح می شود.

کنکور سراسری در روزهای 7 و 8 تیر ماه سال جاری برگزار می شود.