اخبار مدرسه

راه اندازی شماره تلفن هوشمند مرکز مشاوره «هفت و نیم»

تاریخ انتشار : 1397/3/12

مرکز مشاوره «هفت و نیم» سامانه تلفنی هوشمند این مرکز را برای ارائه مشاوره غیر حضوری راه اندازی کرد.

مرکز مشاوره «هفت و نیم» سامانه تلفنی هوشمند این مرکز برای ارائه مشاوره غیر حضوری را راه اندازی کرد.

به گفته «فاطمه اتفاق»، مدیر مرکز مشاوره «هفت و نیم»، این سامانه مناسب افرادی است که به دلیلی دوری راه یا کمبود وقت امکان مراجعه حضوری به این مرکز را ندارند.

وی استفاده از مشاوره تلفنی را به لحاظ هزینه ای به صرفه دانست و گفت: « هزینه مشاوره تلفنی روی قبض تلفن لحاظ می گردد.»

مدیر مرکز مشاوره «هفت و نیم» از علاقمندان خواست تا برای گرفتن مشاوره تلفنی ابتدا از ساعت 10 الی 18 با شماره تلفن 22675428-021 تماس بگیرند و با توجه به موضوع مشاوره مورد نظرشان، وقت مشاوره تعیین کنند. سپس در زمان مقرر شده با شماره هوشمند مرکز مشاوره «هفت و نیم» تماس گرفته و با مشاور متخصص گفت و گو کنند.

مرکز مشاوره «هفت و نیم» با گرایش تربیتی و تحصیلی، خدمات گوناگونی را به کودکان، نوجوانان و اولیاء آنها ارائه می کند. مشاوره های فردی و گروهی، روان سنجی، توانمندسازی دانش آموزان در مسائل رفتاری و تحصیلی و اختلالات یادگیری، مهارت های اجتماعی و اعتماد به نفس قسمتی از حوزه های تحت پوشش مرکز مشاوره روانشناسی «هفت و نیم» است.