اخبار مدرسه

دانش آموزان واحد شریعتی در ماه رمضان چطور درس می خوانند؟

تاریخ انتشار : 1397/2/31

«امین طالقانی» مشاور پایه یازدهم واحد شریعتی اعتقاد دارد در ماه مبارک رمضان باید بین ساعات استراحت و مطالعه دانش آموزان تعادل برقرار باشد.

«امین طالقانی» مشاور پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی اعتقاد دارد در ماه مبارک رمضان باید بین ساعات استراحت و مطالعه دانش آموزان تعادل برقرار باشد.

او در تشریح برنامه مطالعاتی دانش آموزان پایه یازدهم واحد شریعتی در این یک ماه می گوید: «دو وقت مطالعاتی روزانه و شبانه در ماه رمضان برای دانش آموزان در نظر گرفته ایم. وقت اول به مدت 9 ساعت است که بدنه اصلی مطالعه دانش آموزان برای امتحانات را تشکیل می دهد. در این برنامه دانش آموزان بعد از صرف سحری از ساعت 5 تا 14 به مطالعه درس ها، جمع بندی و تست زنی می پردازند.»

طالقانی درباره وقت دوم مطالعاتی دانش آموزان می گوید: « از ساعت 14 تا 20 زمان استراحت دانش آموزان است زیرا ادامه مطالعه بعد از ساعت 14 به دلیل خستگی و خواب آلودگی صحیح نیست. وقت دوم مطالعاتی بعد از صرف افطار از ساعت 21 تا 23:30 انجام خواهد شد. بعد از این وقت هم دانش آموزان باید تا ساعت 4 صبح استراحت کنند تا برای برنامه روز بعد آماده و سرحال باشند.»

مشاور پایه یازدهم واحد پاسداران می گوید با این روش مطالعاتی، بین زمان استراحت و مطالعه تعادل برقرار است: «در این روش مطالعاتی، زمان درس خواندن و استراحت تقریبا نزدیک به هم است و این باعث می شود که خستگی و گرسنگی بر کیفیت مطالعه بچه ها برای امتحانات تاثیر نگذارد.»

گفتنی است امتحانات نوبت دوم دبیرستان های دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران برای پایه های دهم و یازدهم از 1 خرداد آغاز شده و تا 23 خردادماه ادامه می باید.