اخبار مدرسه

معلم جبر میرداماد: منبع مطالعه فقط کتاب درسی باشد

تاریخ انتشار : 1397/2/29

آموزش ریاضی در دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد میرداماد فقط بر مبنای کتاب درسی انجام می شود چرا که وجود منابع متعدد برای مطالعه درس ریاضی، تمرکز دانش آموزان را کم می کند و باعث کاهش یادگیری آن ها می شود.

آموزش ریاضی در دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد میرداماد فقط بر مبنای کتاب درسی انجام می شود چرا که وجود منابع متعدد برای مطالعه درس ریاضی، تمرکز دانش آموزان را کم می کند و باعث کاهش یادگیری آن ها می شود.

«سیدوحید سیدصالحی» معلم جبر پایه نهم واحد میرداماد اعتقاد دارد جزوه ای که در کلاس به دانش آموزان گفته می شود باید مطابق با کتاب باشد. او در گفتگو با سایت علامه طباطبایی می گوید برای دانش آموزان پایه نهم بعضی مطالب به صورت تستی نیز تدریس می شود.

کتاب های مختلفی برای مطالعه و یادگیری درس ریاضی وجود دارد. در آستانه آغاز امتحانان نوبت دوم، شما کدام منابع را برای خواندن پیشنهاد می کنید؟

مهمترین منبع ریاضی و بخش جبر آن، کتاب درسی است. این موضوعی است که از ابتدای سال تحصیلی به دانش آموزان هم تاکید کرده ام. به همین خاطر تدریس جبر برای میردامادی ها هم منطبق بر کتاب درسی انجام شده است. در کلاس قبل از آغاز هر فصل، جزوه ای به دانش آموزان می گوییم تا آن ها مطالب کتاب درسی را به زبان خودشان در جزوات یادداشت کنند. ولی سرفصل ها، تمرین ها و نکات این جزوه، همه در چارچوب کتاب تدریس شده است.

حل تمرین ها به صورت تستی است یا تشریحی؟

تدریس بر اساس کتاب درسی است بنابراین تمرین ها به صورت تشریحی هستند. ولی چون دانش آموزان در پایه نهم، باید در امتحان ورودی دبیرستان های دوره دوم شرکت کنند، بسیاری از مسائل به صورت تستی هم آموزش داده می شود. در جزوه ای که به دانش آموزان می گوییم نکات تستی زیادی وجود دارد. علاوه بر آن تمرین هایی که مطرح می شود به صورت تستی و تشریحی خواهند بود تا دانش آموزان در هر دو بخش مسلط باشند. سعی می کنیم تمرینات کلاسی را به صورت تشریحی حل کنیم تا آموزش دقیق انجام شود. برای حل تمرینات هم بیشتر سراغ تست ها و نکته های مهم می رویم.

دانش آموزان پایه نهم واحد میرداماد برای امتحانات نوبت دوم کدام بخش های کتاب را بیشتر مطالعه کنند؟

بچه ها در بخش های تجزیه و اتحاد نیاز به تمرین بیشتر دارند. همچنین بخش مجموعه ها و عبارت های جبری، پراکندگی مطالب زیادی دارد. بنابراین باید به آن ها توجه ویژه ای شود.

در این چند روز باقی مانده تا امتحان ریاضی چه توصیه ای به دانش آموزان دارید؟

دانش آموزان همه تمرین های کتاب را فقط یک بار حل کنند. سپس سوالات امتحانی سالهای گذشته به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرند. در نهایت از خود آزمون گرفته و نتایج آن را تحلیل کنند.