اخبار مدرسه

معلم ریاضی واحد پاسداران: «به جای جزوه نوشتن تمرین حل کنید»

تاریخ انتشار : 1397/2/25

آموزش درس ریاضی بدون جزوه نویسی، روش اصلی تدریس در دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران است.

آموزش درس ریاضی بدون جزوه نویسی، روش اصلی تدریس در دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران است. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم واحد پاسداران از ابتدای سال تحصیلی در کلاس درس به جای جزوه نویسی تمرین حل می کنند و مطالب جدید را با تمرین یاد می گیرند. این روشی است که «محمد جهانشاد» مشاور پایه دهم و معلم ریاضی پایه دهم و یازدهم این مدرسه در کلاس از آن استفاده می کند.

جهانشاد در گفتگو با خبرنگار سایت علامه طباطبایی درباره روش تدریس خود در کلاس می گوید: «از ابتدای سال تحصیلی جزوه ریاضی دهم و یازدهم به صورت چاپ شده در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. این کار باعث می شود که بچه ها در کلاس احتیاجی به نوشتن جروه نداشته باشند و همه وقت خود را صرف حل تمرین کنند.»

تمرینات را از آسان به سخت حل می کنیم

حل تمرین ها در کلاس ریاضی واحد پاسداران از کتاب درسی آغاز می شود. «در جزوه ای که به دانش آموزان می دهیم انواع تمرینات و نکات کنکوری وجود دارد. ولی قبل از حل آن ها، درس جدید را با مثال های ساده ای از کتاب درسی شروع می کنیم. وقتی که مفاهیم اصلی با مثال های ساده آموزش داده شد سراغ مثال های سنگین تر و نکات کنکوری می رویم.»

آنطور که جهانشاد می گوید بعد از پایان تدریس هر بخش، به دانش آموزان تکالیفی داده می شود ولی در انجام آن ها اجباری نیست: «جزوه ای که به دانش آموزان داده می شود تمرین هایی دارد که باید توسط دانش آموزان حل شود. این بخش به عنوان فعالیت  مستمر در نظر گرفته می شود. ولی این فعالیت اجباری نیست و دانش آموزان به اختیار خود آن را انجام می دهند.»

از تعدد منابع پرهیز کنید

حل این تمرین ها آمادگی دانش آموزان برای امتحان ریاضی را افزایش می دهد. جهانشاد در رابطه با امتحان ریاضی نوبت دوم که در تاریخ اول خرداد برگزار خواهد شد، می گوید: «اگر دانش آموزان کتاب درسی و جزوه معلم را دقیق بخوانند و همه تمرینات آن را حل کنند به هیچوجه مشکلی در امتحان نخواهند داشت. به دانش آموزان توصیه می کنم تا وقتی این دو منبع به طور کامل مطالعه و فهمیده نشده است به سراغ منابع دیگر نروند. تعدد منابع مطالعاتی تمرکز را به هم می زند.»