اخبار مدرسه

آغاز آزمون های روزانه واحد پاسداران از 22 اردیبهشت

تاریخ انتشار : 1397/2/20

دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران از شنبه 22 اردیهشت ماه به صورت روزانه در دو آزمون شبیه ساز و عمومی شرکت می کنند.

آزمون های آزمایشی روزانه دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران از شنبه 22 اردیهشت ماه آغاز می شود. این آزمون ها به دو شکل «شبیه ساز» و «عمومی» برگزار خواهند شد.

سوالات «آزمون شبیه ساز» مشابه سوالات کنکور طراحی شده است. پرسش های این آزمون از سوالات کنکور سراسری سال های 90 تا 96 به صورت اتفاقی انتخاب شده است و دانش آموزان باید در زمانی مشابه زمان کنکور به سوالاتی از درس های عمومی و اختصاصی پاسخ دهند.

«آزمون عمومی» تنها مختص به دروس عمومی شامل ادبیات فارسی، عربی، زبان انگلیسی و معارف است. علت انتخاب آزمونی مختص به دروس عمومی این است که با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنکور اهمیت مطالعه این دروس بیشتر می شود زیرا طبق نظر مشاوران آموزشی، مطالب حفظی می بایست در زمان نزدیک تری به روز برگزاری آزمون مطالعه شوند.

دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران بعد از برگزاری هر یک از این آزمون ها با حضور مشاور پایه و معلمان، به تحلیل سوالات آزمون و رفع اشکال خواهند پرداخت.