اخبار مدرسه

دختران علامه ای به باغ علم نوجوانان رفتند

تاریخ انتشار : 1397/2/19

دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول مجتمع علامه طباطبایی- واحد پاسداران، به باغ علم نوجوانان واقع در باغ کتاب تهران رفتند.

دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول مجتمع علامه طباطبایی- واحد پاسداران، چهارشنبه 19 اردیبهشت به باغ علم نوجوانان واقع در باغ کتاب تهران رفتند.

هدف این برنامه تدارک یک بازدید علمی برای دختران علامه ای و استفاده از امکانات آموزشی مجموعه، همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب، بود. بازدید یک ساعته از بخش های مختلف مجموعه و گردش در فروشگاه کتاب و سرگرمی های علمی از برنامه های این اردو بود.

آسمان نما، ایوان علم، فروشگاه کتاب و سرگرمی های علمی و بازی واقعیت مجازی از امکانات موجود در باغ علم نوجوانان است. دانش آموزان واحد پاسداران پیش از این نیز به اردوی بازدید از آسایشگاه خیریه کهریزک و موزه دفاع مقدس رفته بودند.