اخبار مدرسه

برنامه امتحانات دانش آموزان پایه نهم اعلام شد

تاریخ انتشار : 1397/2/18

دانش آموزان پایه نهم از سه شنبه 1 خرداد تا چهارشنبه 23 خردادماه در ده امتحان شرکت می کنند.

برنامه امتحانات پایه نهم مدارس دوره اول مجتمع علامه طباطبایی اعلام شد. این امتحانات به صورت هماهنگ در تمامی مدارس شهر تهران برگزار خواهد شد.

طبق این برنامه، دانش آموزان پایه نهم علامه ای از سه شنبه 1 خرداد تا چهارشنبه 23 خردادماه باید در ده امتحان شرکت کنند. ساعت شروع این امتحانات 8 صبح اعلام شده است.

برنامه امتحانات به این شرح است: