اخبار مدرسه

تقدیر از معلمان واحد پاسداران در جشن روز معلم

تاریخ انتشار : 1397/2/16

جشن روز معلم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران پنج شنبه 13 اردیبهشت ماه برگزار شد.

جشن روز معلم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران پنج شنبه 13 اردیبهشت ماه برگزار شد. در این جشن کادر اجرایی و معلمان واحد پاسداران به همراه خانواده های خود حضور داشتند.

اجرای موسیقی زنده برای میهمانان و تقدیر از زحمات معلمان و کادر اجرایی مدرسه، از جمله برنامه های این جشن بود. «محمد طاهری» مدیر واحد پاسداران در این جشن درباره روز معلم و اعیاد شعبانیه برای میهمانان صحبت کرد. طاهری از زحمات معلمان در طول سال تحصیلی تشکر کرد و از نقش و جایگاه معلم در جامعه برای معلمان و خانواده های آنها حرف زد.

معلمان و کادر اجرایی دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران بعد از صرف شام توسط مدیر مدرسه با اهدای هدایایی مورد تقدیر قرار گرفتند.