اخبار مدرسه

نوازندگان تار و پیانو واحد شریعتی به عنوان بهترین های منطقه 3 شدند

تاریخ انتشار : 1397/2/8

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی رتبه های برتر مسابقات تک نوازی موسیقی منطقه 3 آموزش و پرورش را به دست آوردند.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی رتبه های برتر مسابقات تک نوازی موسیقی منطقه 3 آموزش و پرورش را به دست آوردند.

در این مسابقات «امیرحسین مهدویه» از پایه یازدهم، رتبه اول در ساز پیانو را به دست آورد. «دارا رحمت سمیعی» دانش آموز پایه چهارم هم در همین رشته سوم شد.

«صدرا طیبی» دانش آموز پایه چهارم در تک نوازی تار اول شد، «محمد حسین نادعلی» از پایه دهم و «علیرضا صادق خانی» هم از پایه یازدهم در همین رشته رتبه های دوم و سوم را کسب کردند. همچنین «پویا رضوانی» از پایه دهم رتبه اول تک نوازی ساز ویولن را کسب کرد.

دانش آموزان واحد شریعتی اسفندماه سال گذشته فیلم تک نوازی های خود را از طرف مدرسه به مسابقات منطقه ای فرستاندند. «امیرحسین مهدویه» و «صدرا طیبی» دانش آموزان واحد شریعتی پیش از این و در جشنواره موسیقی همساز هم رتبه های برتر کسب کرده بودند. در این جشنواره در آذرماه سال گذشته برگزار شد مهدویه در پیانو اول شد و طیبی در رشته تار مقام دوم را به دست آورد.