اخبار مدرسه

اولویت بندی ویژه پاسدارانی ها برای مطالعه درس ها

تاریخ انتشار : 1397/2/3

دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران برای آزمون آزمایشی 14 اردیبهشت درس ها را با اولویت ویژه ای مطالعه می کنند.

دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران تا 14 اردیبهشت ماه درس ها را با اولویت بندی ویژه ای مطالعه می کنند. این برنامه برای آزمون آزمایشی دانش آموزان که نیمه اردیبهشت برگزار می شود، در نظر گرفته شده است.

«حامد پورنقی» مشاور پایه یازدهم واحد پاسداران می گوید این طرح به دلیل مدیریت زمان انجام می شود: «به خاطر تعطیلات پیش بینی نشده مدرسه ها در زمستان ممکن است سرفصل همه دروس تا روز آزمون آزمایشی تدریس نشده باشد. بنابراین باید برنامه ای وجود داشته باشد تا دانش آموزان درس ها را اولویت بندی کرده و سپس مطالعه کنند.»

این اولویت بندی بر اساس دو موضوع است. «اولویت بندی مطالعه درس ها برای دانش آموزان ابتدا بر اساس نقاط ضعف و قوت آن ها در درس های مختلف است. مثلا اگر دانش آموزی در درس فیزیک احتیاج به تمرین بیشتری دارد در برنامه او این موضوع را لحاظ می کنیم. همچنین اهمیت درس ها هم در برنامه ریزی ما تاثیرگذار است. مثلا دروس اختصاصی اهمیت بیشتری نسبت به دروس عمومی دارند و برای خواندن آن ها زمان بیشتری لازم است.»

پورنقی می گوید برنامه هایی که پاسدارانی ها دریافت می کنند به صورت فرد به فرد است: «به دلیل اینکه ویژگی های آموزشی هر دانش آموز با دیگران متفاوت است، برنامه ای که برای آن ها تدوین می شود به صورت شخصی است. یعنی اولویت بندی مطالعه درس ها بستگی به شرایط هر دانش آموز دارد.»