اخبار مدرسه

پاسدارانی ها تعطیلات نوروز را در دانشگاه امیرکبیر گذراندند

تاریخ انتشار : 1397/1/15

دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران در تعطیلات نوروز در اردوی مطالعاتی ویژه عید شرکت کردند.

دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران در تعطیلات نوروز در اردوی مطالعاتی ویژه تعطیلات نوروزی شرکت کردند. این اردوی مطالعاتی از 2 فروردین آغاز شد و تا 12 فروردین ادامه داشت. پاسدارانی ها در این مدت هر روز از ساعت 7 صبح تا 22 شب در سالن مطالعه دانشگاه امیرکبیر به مطالعه دروس پرداختند، رفع اشکال کردند و تست زدند.

دانش آموزان پاسدارانی در این اردو در آزمون های جمع بندی دروس پایه هم شرکت کردند. آنها همچنین روز سه شنبه 7 فروردین در یک آزمون آزمایشی جامع شرکت کردند. 

مرحله بعدی اردوی مطالعاتی دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران از 14 تا 23 فروردین ماه در مدرسه برگزار خواهد شد. در این مدت کلاسهای درس تشکیل می شود و اردو بعد از ساعت مدرسه برگزار خواهد شد. این اردو در روزهای هفته از ساعت 14:30 تا 21:30 و روزهای پنج شنبه و جمعه از 7:30 صبح تا 20 عصر تشکیل می شود.

دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران از 19 اسفند تا 26 اسفند هم در اردوی نوروزی داخل مدرسه حضور داشتند.