اخبار مدرسه

آغاز امتحانات میان ترم واحد شریعتی

تاریخ انتشار : 1397/1/15

امتحانات میان ترم نیمسال تحصیلی دوم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی از 15 فروردین ماه آغاز شد.

امتحانات میان ترم نیمسال تحصیلی دوم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی از امروز 15 فروردین ماه آغاز شد. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم واحد شریعتی از 15 تا 29 فروردین ماه در این امتحانات شرکت می کنند. آزمون های میان ترم از ساعت 7:10 تا 8:20 صبح برگزار می شود و بعد از آن کلاس های درسی روزانه تشکیل خواهد شد.

امتحانات میان ترم برای آمادگی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی جهت امتحانات پایان ترم طراحی شده است و نمرات آن مستقیما در ارزشیابی مستمر دانش آموزان لحاظ خواهد شد.

طبق اعلام «امین طالقانی» مشاور پایه یازدهم و «میثم خواجه لو» مشاور پایه دهم واحد شریعتی غیبت به هر دلیل در این امتحانات ممنوع است و دانش آموزان می بایست به موقع در جلسه حضور پیدا کنند.

برنامه امتحانات میان ترم واحد شریعتی به این شرح است.