اخبار مدرسه

آموزش مقررات رانندگی به نیاورانی ها

تاریخ انتشار : 1396/12/21

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی – واحد نیاوران مقررات راهنمایی و رانندگی را آموزش دیدند.

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی – واحد نیاوران مقررات راهنمایی و رانندگی را آموزش دیدند. این آموزش در قالب کلاس «واحد کار: خیابان» چهارشنبه 16 اسفند ماه برگزار شد.

دانش آموزان پایه پیش دبستان ابتدا مقررات راهنمایی و رانندگی برای وسائل نقلیه را یاد گرفتند. سرعت مجاز، سبقت و گردش به چپ و راست از جمله آموزش های دانش آموزان بود. سپس مقررات عابر پیاده به نیاورانی ها آموزش داده شد. عبور از خط عابر پیاده، شناختن انواع رنگ های چراغ راهنمایی و حق تقدم آموزش هایی بود که دانش آموزان پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی – واحد نیاوران دیدند.

کلاس واحد کار نیاورانی ها هر هفته برگزار می شود. در این کلاس دانش آموزان موضوعات را به صورت عملی و به همراه بازی آموزش می بینند.