اخبار مدرسه

راهیابی میردامادی ها به مرحله دوم المپیاد ریاضی

تاریخ انتشار : 1396/12/20

125 نفر از دانش آموزان دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد میرداماد به مرحله دوم المپیاد ریاضی دانش آموزان راه یافتند.

125 نفر از دانش آموزان دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد میرداماد به مرحله دوم المپیاد ریاضی دانش آموزی راه یافتند. این المپیاد شنبه 5 اسفند ماه و با حضور دانش آموزان هر سه پایه هفتم، هشتم و نهم واحد میرداماد برگزار شد. دانش آموزان واحد میرداماد در مرحله اول این آزمون به 25 سوال 5 گزینه ای پاسخ دادند.

کلاسهای المپیاد واحد میرداماد از ابتدای سال تحصیلی در روزهای پنج شنبه و جمعه برای دانش آموزان هر سه پایه تشکیل شد. در این کلاس ها دانش آموزان مطالب درس ریاضی را در سطحی بالاتر آموزش دیدند. این کلاسها تا قبل از مرحله اول المپیاد ریاضی تشکیل شد تا دانش آموزان واحد میرداماد با آمادگی کامل در مرحله اول المپیاد ریاضی شرکت کنند.

مرحله اول هشتمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران برای پایه های چهارم تا نهم برگزار شد. نتایج و کارنامه اولیه این آزمون چهارشنبه 9 اسفند ماه منتشر شد.  المپیاد ریاضی ایران هر سال در دو بخش پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی(بخش کودکان) و پایه های هفتم، هشتم و نهم (بخش نوجوانان ) برگزار می شود.