اخبار مدرسه

سومین شماره «فانوس» منتشر شد

تاریخ انتشار : 1396/12/20

سردبیران «فانوس»، پوستر دانش آموزی دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران، از روند انتشار آن می گویند.

سومین شماره از «فانوس» پوستر دانش آموزی دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران منتشر شد. در این شماره مطالبی طنز درباره اردوی شیراز دانش آموزان پایه دهم و همچنین اخبار تکنولوژی و معرفی فیلم به چشم می خورد.

«امیر محمد اردیبهشت» و «شاهد عیوضی» از دانش آموزان پایه دهم به عنوان سردبیران «فانوس» وظیفه تهیه و جمع آوری محتوای نشریه را بر عهده دارند. این دو دانش آموز در گفتگو با سایت علامه طباطبایی از روند انتشار «فانوس» می گویند.

اردیبهشت می گوید ایده اولیه «فانوس» متعلق به مشاور پایه دهم بوده است: «ایده اولیه فانوس را آقای جهانشاد مطرح کردند. بعد با همکاری «شاهد عیوضی» اسم فانوس را انتخاب کردیم و آقای جهانشاد و آقای رضازاده به عنوان مدیر مسئول این نشریه اسم را تایید کردند. سپس طراحی لوگو را انجام دادیم.»

«شاهد عیوضی» سردبیر دیگر «فانوس» است. او درباره تولید محتوا می گوید: «مطالب را دانش آموزان به ما می دهند. سعی می کنیم در هر شماره موضوعات متنوعی را کار کنیم. صفحه بندی هم یک روزه انجام می شود و در آخر مطالب به تایید آقای جهانشاد می رسند. دانش آموزان در این سه شماره استقبال خوبی داشته اند. بچه ها تکنولوژی و اخبار مربوط به آن را بیشتر می پسندند.»

شماره اول «فانوس» همزمان با جشن پایان نیمسال تحصیلی واحد پاسداران 5 بهمن ماه رونمایی شد. مدیر مسئولان فانوس «محمد جهانشاد» مشاور پایه دهم واحد پاسداران و «محسن رضازاده» از کادر اجرایی مدرسه هستند.