اخبار مدرسه

آزمون مهارت های الکترونیک و درخشش دانش پژوهان پاسدارانی

تاریخ انتشار : 1396/12/2

دانش پژوهان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی واحدهای آبشناسان و گلستان و دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در سومین دوره آزمون مهارت های فنی و الکترونیک عناوین برتر را از آن خود کردند.

دانش پژوهان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی واحدهای آبشناسان و گلستان و دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در سومین دوره آزمون مهارت های فنی و الکترونیک عناوین برتر را از آن خود کردند. این مسابقات در محل اتحادیه تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیک برگزار شد.

در گروه سنی کودکان «علی ترکمن» و «علی قاهری» از واحد آبشناسان رتبه ممتاز یعنی بالاترین رتبه ممکن را کسب کردند.

در گروه سنی نوجوانان نیز «عرفان ریاضتی» از واحد پاسداران دوره دوم، «نیما امیر غیاثوند» از واحد گلستان و «امیرحسین سیف الدینی» از واحد آبشناسان رتبه ممتاز را کسب کردند. «امید قشلاقیان» از واحد آبشناسان نیز رتبه عالی را به دست آورد.  

دانش پژوهان علامه ای با شرکت در آزمون هایی از این دست برای مسابقات رباتیک پیش رو مانند فیراکاپ و ایران اپن 2018 آماده می شوند.

  •