اخبار مدرسه

دانش پژوهان در مسابقات هوافضا منطقه 1 شرکت کردند

تاریخ انتشار : 1396/11/29

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران در مسابقات هوافضا دانش آموزی منطقه 1 آموزش و پرورش شرکت کردند.

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران در مسابقات هوافضا دانش آموزی منطقه 1 آموزش و پرورش شرکت کردند. این مسابقات پنج شنبه 26 بهمن ماه برگزار شد. نیاورانی ها در این رقابت ها در چهار رشته «موشک آبی»، «نجات تخم مرغ»، «ماکت سازی با حبه قند» و «اوریگامی با داستان نویسی» شرکت داشتند.

در بخش موشک آبی «فرامرز اثنی عشری»، «آیین باقری»، «امیر علی عباسی»، «بهداد سید معصومی»، «رسام اسلامی»، «رهام الفت»، «پرهام عطاریان»، «متین مرادی» و «دانیال شاماسبلو» حضور داشتند.

«امیرمهدی اسماعیل زاده» هم در مسابقه اوریگامی با داستان نویسی شرکت کرد. در مسابقه نجات تخم مرغ هم «بامداد روحانی»، «رامان تاجیک»، «محمد حسین روستا»، «شایان عابد کریمی»، «هیراد حاجی هادی» و «شهاب کحال زاده» شرکت کردند.

همچنین «باراد مهرزاد»، «رادان یعقوبی»، «شایان محمدی»، «رادین سلیمی نیا»، «پارسا بهبهانی»، «امیر علی شریف زاده»، «بردیا برید» و «کیان علی عباسپور» دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران بودند که در بخش ماکت سازی با حبه قند حضور داشتند.